Какво получавате от регистрацията на Wed.bg ?
  • Запълвате по-добре графика си! Поемете ангажимент само за свободните си дати при Ваше желание, без обвързване към платформата. Така може да запълните свободните си дати за сезона или да намерите допълнителна работа за по-ненатоварените зимни месеци.
  • Събирате положителни оценки за Вашата работа! Оставете добре свършената работа да говори за Вас. Чрез платформата над 2000 младоженци всяка година ще имат достъп до положителните отзиви, които са написали за Вас Ваши клиенти.
  • Плащате само при реален ангажимент от клиенти Без абонаментни такси и рекламни пакети - плащате само когато получите реални клиенти от платформата.
Заявете своята регистрация безплатно
Изпрати заявката